De Spaanse Geschiedenis

door | Geplaatst: 24 feb 2023 | Bijgewerkt op: 21 aug 2023 | Tips

Bijna iedereen is gek op Spanje. Het land is groot en heeft zee, strand, bergen en veel groen. Het is een erg populair vakantieland. Wat Spanje voor ons nog aantrekkelijker maakt, is de rijke en veelbewogen historie van het land. Zó rijk dat we gedwongen zijn om het verleden samen te vatten. Na het lezen hiervan, kijk je misschien met heel andere ogen naar het zonnige Spanje.

 

De eerste beschavingen in Spanje

Opgravingen laten zien dat Spanje al tijdens de prehistorie bewoond was; het land gaat dus al even mee. Maar wij kijken voor nu naar de periode rond het jaar duizend voor Christus. Uit die tijd zijn er schriftelijke bronnen die een en ander vertellen over wat er zich heeft afgespeeld in die tijd.

Spanje is deel van het Iberisch schiereiland. Het ligt tussen andere landen in en is ook door tal van volkeren bewoond geweest. Dat begon met de Feniciërs in het jaar duizend voor Christus. Zij vestigden zich in het gebied dat nu Andalusië heet. Ook de Grieken waren er rond die tijd. Beide beschavingen dreven fanatiek handel en er ontstond vermenging tussen beide groepen.

Na de Grieken en de Feniciërs, kwamen de Carthagers en de Romeinen. Zeker die laatste groep deed z´n best om heel Spanje te onderwerpen; ze moesten er tientallen jaren om vechten. Dit gebeurde tijdens de Tweede Punische Oorlog, onder leiding van Scipio Africanus. Het duurde tot het jaar negentien voor Christus voordat ook alle uithoeken van Spanje ingenomen waren.

 

De invloed van de Romeinen

De Romeinse periode is er een waarover redelijk wat bekend is. Zo is duidelijk dat ‘Hispania’ opgedeeld werd in twee provincies. Steden die we nu kennen als Córdoba en Sevilla speelden een belangrijke rol in die geschiedenis. In de taal horen we de invloed van de Romeinen nog, want het Latijn is de grondtaal van het huidige Spaans. 

Waar de Romeinen goed in waren, deden ze ook in Spanje. Ze legden bijvoorbeeld goede, degelijke wegen aan. Ook nam de welvaart toe in die tijd door onder meer de exploitatie van mijnen.

 

De Arabische periode

Na de Romeinen was het de beurt aan de Germanen, of beter gezegd; de Visigoten. Zij drongen Spanje binnen aan het begin van de vijfde eeuw. Hun aanwezigheid duurde tot ongeveer het jaar 710. Toen was het de beurt aan de Moren. Dit volk had Spanje op het oog en verdreef de Visigoten binnen twintig jaar uit het land.

Onder de overheersing van de Moren ging het anders dan anders; we weten dat ze een stuk toleranter waren en dat de omstandigheden van de lagere bevolkingsklassen verbeterde. Ook was er vrijheid van religie. Dit moeten we wel met een korrel zout nemen, want joden en christenen mochten hun kerkklokken niet luiden en moesten speciale belasting betalen. Helemaal vrij was het dus niet. Velen van hen bekeerden zich (daarom) tot de Islam. 

De aanwezigheid van de Moren duurde bijna zeven eeuwen. Deze lange Arabische periode is terug te zien in het Spaanse culturele erfgoed. Een voorbeeld hiervan is de Alhambra in Granada. Dit fort is door de Moren gebouwd. Daarna is het meerdere keren verbouwd en de invloed van verschillende religies is terug te zien in het bouwwerk.

 

De vroegmoderne tijd

We maken een sprong in de tijd en gaan naar 1492. Dit was een belangrijk jaar voor de Spanjaarden, omdat in dit jaar het hoogtepunt van de herovering van Spanje op de Moren plaatsvond. Deze periode wordt ook wel de ‘reconquista’ genoemd. Voor deze herovering was het huwelijk tussen Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië bepalend, want hierdoor werden twee grote rijken op het Iberisch schiereiland aan elkaar verbonden. Hierna kwam er een einde aan het tijdperk van de Moren. Het is het begin van de vroegmoderne tijd.

 

De ontdekkingsreizen

Wat volgt zijn vele jaren van ontdekkingsreizen. Christoffel Columbus (die waarschijnlijk Italiaans was) ontdekte onder Spaanse vlag het land Amerika (1492). Ook andere zeevaarders ontdekten en veroverden stukjes land. Het Spaanse wereldrijk werd steeds groter en het Spaans werd een wereldtaal.

In diezelfde tijd vonden er meerdere oorlogen plaats. Spanje was bij veel oorlogen betrokken en financierde de oorlogen met de rijkdommen uit de koloniën. Napoleon Bonaparte kreeg het voor elkaar om het Spaanse koninkrijk af te zwakken en in 1931 werd de monarchie afgeschaft.

 

De Spaanse burgeroorlog

In 1936 begon de Spaanse burgeroorlog. Deze duurde drie jaar. In deze oorlog stonden nationalisten en republikeinen tegenover elkaar. De nationalisten wonnen onder leiding van Francisco Franco en Spanje werd een dictatuur. In 1975 overleed Franco. Toen pas werd de monarchie hersteld en werd Spanje een democratie.

De periode dat Franco de leiding had, is een heftige. Officieel heeft de Spaanse overheid nooit onderzocht wat er precies gebeurd is tijdens dit regime, maar er was sprake van censuur, onderdrukking en vervolging.

 

Spanje na 1975

Ook na 1975 zijn er belangrijke veranderingen geweest voor Spanje en maakte het land veel mee. Dit zijn wat belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen decennia:

  • In 1978 werd de Spaanse grondwet aangenomen. 
  • In de jaren tachtig en negentig beleefde Spanje een periode van economische groei en modernisering. Hierdoor werd het land een belangrijke speler in de Europese Unie en in de mondiale economie.
  • In 1992 organiseerde Spanje de Olympische Zomerspelen in Barcelona en de Wereldtentoonstelling (Expo) in Sevilla. Deze evenementen droegen bij aan de modernisering en internationale erkenning van het land.
  • In 2000 werden er belangrijke stappen gezet in de strijd tegen terrorisme, met name tegen de Baskische afscheidingsbeweging ETA.
  • In 2004 werd Madrid getroffen door een reeks terroristische aanslagen op treinen. 191 mensen kwamen om het leven. Het was de ergste terroristische aanslag in de geschiedenis van Spanje.
  • In 2008 kende Spanje een economische crisis en volgden er bezuinigingsmaatregelen. Rond die tijd was er ook veel politieke onrust. 
  • In 2020 werd ook Spanje getroffen door de coronapandemie.

 

Vind jij de Spaanse geschiedenis ook zo interessant?

Er zijn mensen die niet genoeg krijgen van de Spaanse geschiedenis en er nog veel meer over te weten willen komen. Ons verslag is kort maar gelukkig is er online genoeg te lezen over de Spaanse geschiedenis. En ga je naar Spanje toe, dan zal je extra scherp zijn op plekken die een prominente rol hebben gespeeld in de geschiedenis of monumenten en standbeelden die zijn opgericht om het verleden te gedenken. 

Krijg je nou echt geen genoeg van Spanje, overweeg dan om er een vakantiewoning te kopen. Je geld investeren in vastgoed kan een erg interessant en verstandig idee zijn. Wil je daar meer over weten, neem dan contact met ons op. We vertellen je er graag alles over.